Podružnica Birčna vas 07 307 95 50
 

Mali mojstri

Na podružnici že drugo leto zapored izvajamo neobvezni izbirni predmet Tehnika. Obiskujejo ga lahko učenci 4. in 5. razreda. Vsako leto se nanj prijavi ravno toliko učencev, da je izvedba prijetna.
         
Pouk poteka v učilnici, ki jo prilagodimo praktičnemu pouku. Imamo vsa potrebna orodja in pripomočke, klopi ustrezno zaščitimo, učenci pa dosledno upoštevajo navodila za varno delo.
Veseli me, da učenci medsebojno sodelujejo, si pomagajo z nasveti in pri rokovanju z orodji. Nekateri med njimi so že pravi mali mojstri.
                                                                  Zapisala učiteljica Tatjana Badovinac, prof.
 
 

Več prispevkov iz Novice

 
 

Deli