Podružnica Birčna vas 07 307 95 50
 

Interesne dejavnosti

Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas

2017/2018

 

Dejavnost Dan Ura Učiteljica
Računam in raziskujem (1. r.) ponedeljek 11.35–12.20 Marjanca Šoško
Računam in raziskujem (2. in 3. r.) ponedeljek 11.35–12.20 Andreja Krnc
Otroški pevski zbor (1.–5. r.) ponedeljek in sreda 12.40–13.25 Barbara Vidic
Športni krožek (4., 5. r.) ponedeljek 14.50–15.35 Jasmina Subić Tomašič
Novinarski krožek (2.–5. r.) torek 12.40–13.25 Barbara Vidic
Cicibanija (1., 2. in 3. r.) sreda 12.40–13.25 Majda Kolenc
Vesela šola (4., 5. r.) sreda 13.30–14.15 Mateja Hribar
Športne igre (1. r.) četrtek 11.35–12.20 Vesna Sebanc
Matematične igrarije (4. in 5. r.) četrtek 12.40–13.25 Tatjana Badovinac
Ustvarjalnice (2.–5. r.) četrtek 12.40–13.25 Vida Šter