Podružnica Birčna vas 07 307 95 50
 

Strokovni delavci

 2017/2018

 

razred

razredničarka

1. a/p Marjanca Šoško
2. a/p Andreja Krnc
3. a/p Barbara Vidic
4. a/p Mateja Hribar
5. a/p Tatjana Badovinac

Seznam strokovnih delavcev na podružnici:

 1. Tatjana Badovinac (tatjana.badovinac@os-smihel.si)
 2. Laura Gabrič (laura.gabric@os-smihel.si)
 3. Mateja Hribar (mateja.hribar@os-smihel.si)
 4. Majda Kolenc (majda.kolenc@os-smihel.si)
 5. Andreja Krnc (andreja.krnc@os-smihel.si)
 6. Vesna Sebanc (vesna.sebanc@os-smihel.si)
 7. Jasmina Subić Tomašič
 8. Marjanca Šoško (marjanca.sosko@os-smihel.si)
 9. Petra Švajger (petra,svajger@os-smihel.si)
 10. Vida Šter (vida.ster@os-smihel.si)
 11. Barbara Vidic (barbara.vidic@os-smihel.si)

 

Seznam strokovnih delavcev, ki prihajajo na podružnico z matične šole:

 1. Marjetka Dragman (marjetka.dragman@os-smihel.si)
 2. Katja Kapele (katja.kapele@os-smihel.si)
 3. Vesna Kastelic (vesna.kastelic@os-smihel.si)