Podružnica Birčna vas 07 307 95 50
 

Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2017/2018

VRSTA/IME TEKMOVANJA DATUM TEKMOVANJA OPOMBE

 

LOGIKA         (3.- 5. razred)

 

ČETRTEK, 28. 9. 2017                       

 

1,50 €

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

 

ČETRTEK, 5. 10. 2017

 

1,50 €

 

MATEMČEK (ŠOLSKO)

 

PETEK, 10. 11. 2017

 

2 €

 

MATEMČEK (DRŽAVNO)

 

SOBOTA, 25. 11. 2017

 

brezplačno

 

BOBER          (2.-5. razred)

V ČASU OD

13. 11. DO 17. 11. 2017

 

brezplačno

 

CANKARJEVO

(4. in 5. razred)

 

TOREK,  12. 12. 2017

 

brezplačno

 

KRESNIČKA

 

TOREK, 6. 2. 2018

 

1,50 €

 

VESELA ŠOLA

 

MAREC 2018

 

brezplačno

 

EPI READING BEDGE

 

MAREC 2018

MATEMATIČNI KENGURU  (Vegovo)

 

ČETRTEK, 15. 3. 2018

 

1,50 €

 

MEHURČKI (1.-3. razred)

 

PETEK, 6. 4. 2018

 

brezplačno

 

CICI VESELA ŠOLA

 

APRIL 2018

 

brezplačno

LOGIČNA POŠAST

(ŠOLSKO)

 

PETEK, 4. 5. 2018

 

2 €

LOGIČNA POŠAST

(DRŽAVNO)

 

SOBOTA, 19. 5. 2018

 

brezplačno

 

                                                              KOORDINATORICA TEKMOVANJ: Tatjana Badovinac, prof.