Nekaj iz preteklosti

ZGODOVINA ŠOLE V BIRČNI VASI

 • 27. 10. 1907 – Ustanovitev šole v Birčni vasi z odločbo deželnega Šolskega Sveta kot dvorazrednica.
 • 16. 9. 1910 – Otvoritev Državne narodne šole Birčna vas na zemljišču takratnega graščaka in posestnika gradu Ruperč vrh g. Gorjany-ta.
 • Do leta 1933 se je šola razširila do štirirazrednice.
 • 7. 8. 1939 – Otvoritev 5. oddelka (230 učencev, v 3. in 4. oddelku kar 84, ministrstvo izdalo odločbo o delitvi oddelka, če ima le ta več kot 65 učencev-22. 8. 1933); leta 1941 otvoritev 6. oddelka.
 • leta so šolo zasedli Italijani in imeli v njej skladišče. Do julija 1942 je potekal v šoli tudi pouk. Decembra 1943 so šolo požgali partizani. Zgorela je vsa oprema, arhiv, knjige in ostrešje. Pouka ni bilo do konca vojne. Zgoreli so tudi dokumenti o šoli pred vojno.

 

leta1943

Šola leta 1943, ko so jo požgali partizani

 

 • Obnova šole je trajala dve leti. Dvorazredni pouk je medtem potekal v bližnji Klobučarjevi hiši na Ruperč vrhu.
 • 1946/47 se je pouk pričel 16. septembra. V šoli je bilo 160 učencev od 1. do 5. razreda.

 

 

zapis

Prvi ohranjeni zapis v Šolski kroniki iz leta 1946-47, ki ga je zapisal šolski upravitelj Avgust Kraševec

 

 

 • 1947/48 se je v obnovljeni šoli začel pouk s 156. učenci od 1. do 6. razreda.
 • Od leta 1949 do 1959 so učenci obiskovali pouk od 1. do 8. razreda. Povprečno je bilo letno na šoli 155 učencev. V tem obdobju so bila opravljena večja dela, napeljana je bila elektrika in zasajen sadovnjak s 300 jablanami in hruškami. V šoli je bilo v tem obdobju organiziranih več kmetijskih in gospodinjskih tečajev za odrasle.

 

 • julija je bilo na Ruperč vrhu odkritje spominske plošče padlim partizanom iz okolice in prekop štirih padlih borcev. Za spominsko ploščo je preskrbela krajevna organizacija ZB Birčna vas. Odkritje je bilo zelo svečano. Udeležilo se ga je veliko domačinov in gostov. Pri kulturnem programu so sodelovali domači pionirji, pevski oktet in tamburaški zbor iz Stopič. Igrala je godba LM iz Ljubljane. Grobišče so uredili člani s prostovoljnim delom. Skupno so naredili 633 prostovoljnih ur.

                   V Šolsko kroniko zapisala Bajuk Marija, 1956/ 57, šolska upraviteljica Angela Lilija

 

 

 

 

rupercvrh

Odkritje spomenika in polaganje vencev na Ruperč vrhu

 

 • V šol. letu 1959/60 se je pouk izvajal le od 1. do 4. razreda. Bilo je 97 učencev.

 

 • 1. 1. 1963 je postala podružnična šola OŠ Šmihel s 124. učenci od 1. do 5. razreda.

 

28. marec 1965 – krajevni praznik Birčne vasi. Letos smo ga praznovali prvič. Spomnili smo se dogodka iz NOB, ko so partizani 28. marca 1942 v bližini Birčne vasi napadli italijanski vlak. Poleg učencev so program popestrili vojaki iz garnizona Novo mesto. Zelo številnim gledalcem so predvajali tudi film »Trenutki odločitve«.

Prepis iz Šolske kronike, 1964/65, vodja šole Anica Bukovec

 • Od šol. leta 1964/65 dalje so učenci končali na tej šoli štiri razrede, povprečno po 96 učencev. Največ učencev je bilo v šolskem letu 1981/82, 104.
 • 1967/68 je na šoli začela delovati MALA ŠOLA.
 • V šol. letu 1968/69 so učenci prvič tekmovali za Zupančičevo bralno značko.
 • V šol. letu 1970/71 je bil uveden pet dnevni pouk.
 • Od šolskega leta 1973/74 je bil vključen v pouk po en razred z Laz.
 • Prvi zbor staršev in učencev ob zaključku šolskega leta je bil organiziran junija 1977. Zaključki šolskega leta so z bogato vsebino in podelitvijo pohval in priznanj organizirani še danes.
 • V letu 1977/78 so se vsi prešolali na podružnično šolo Birčna vas, ker je bila podružnična šola v Lazah ukinjena zaradi premajhnega števila učencev.
 • 1976 je KS Birčna vas zgradila pri šoli prizidek za potrebe šole in KS.

 

 

 

 1 2

Fotografiji sta iz arhiva nekdanje vodje podružnične šole Marije Hrastar

 • 1980 je bilo šolsko igrišče opremljeno z igrali.
 • 1983 je bilo napeljano centralno ogrevanje.
 • V letu 1986/87 je bil uvedel enoizmenski
 • Od leta 1983 naprej so se učni pogoji izboljševali s sodobno opremo in s sodobnimi učnimi pripomočki. Potekala so tudi obnovitvena dela.
 • 1995/96 je šolo obiskovalo 94 učencev od 1. – 4. razreda. Prvič je bilo izdano šolsko glasilo podružnice z imenom Mravljice.

 

V šoli smo zelo uspešno zaključili projekt Krušna peč nekoč in danes. Staršem smo ga predstavili na zaključni prireditvi s plesom, petjem, igranjem,.. Razstavili smo stare predmete, ki so jih domačini uporabili pri peki kruha, posode, prte,.. Starši so spekli več vrst kruha. Vsem pa je spregovorila Žagarjeva mama, ki je pripovedovala o pomenu krušne peči. Učenci 4. razreda so projekt predstavili na OŠ Cirila Kosmača v Piranu. Sodelovali smo tudi na srečanju podružničnih šol v Orehovici, ki je praznovala 100. obletnico. Na srečanju smo predstavili tudi naš šolski projekt.                                    

                                                     Zapis iz Šolske kronike, 1995/96, vodja podružnice Vida Šter

 

 

 

3

 Predstavitev Podružnice Birčna vas na Dnevih slovenskega izobraževanja v Cankarjevem domu v Ljubljani, 13. 03. 1998

 

 • 1995/96 – Učenci 4. razreda so, pod mentorstvom Vide Šter, skupaj s četrtošolci matične šole sodelovali v mednarodnem projektu Mesto pod mestom. Naloga V mreži obrti je bila tako uspešna, da se je uvrstila na tekmovanje v Rimu.

Podpisana je bila pogodba med KS Birčna vas in OŠ Šmihel, po kateri prizidek KS Birčna vas, ki je del šole, le-ta trajno uporablja brezplačno. KS pa ima v prostorih sestanke, srečanja, vaje pevskega zbora, volitve …

 • 1996/97 – OŠ Šmihel, skupaj s Podružnico Birčna vas, v Portorožu prejme Unescov certifikat in tako postane ena od devetih Unescovih šol v Sloveniji.

Prostore nekdanjega stanovanja smo uredili v šolsko knjižnico, kabinet za učila in športni kabinet.

 • Leta 2001/02 smo se prvič udeležili srečanja podružničnih šol Slovenije ter mu ostali zvesti do danes.
 • V letu 2002/03 smo prešli na devetletno OŠ. Prvič smo organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Prvič se je organiziral kombiniran oddelek (1. r. osemletke – 7 učencev in 1. r. devetletke -9 učencev).
 • 2003/2004 – V okviru ASP-net mreže Unescovih šol smo sodelovali pri projektu Dediščina v rokah mladih: Mladi posvojijo spomenik. Izdelali smo       raziskovalno nalogo z naslovom Razvaline gradu Ruperč vrh in posneli kratki štiriminutni igrani film.
 • 2003/04 je bil začetek vsakoletnega druženja z bodočimi prvošolčki in njihovimi starši v okviru pravljičnega večera.

 

4

Predstavitev projekta na Srečanju podružničnih šol Slovenije, 2003/04

 

 

 • 2006/07 – V okviru devetletne osnovne šole je na podružnici prvič potekal pouk učencev razreda.

V tem letu je Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu s svojo komisijo odločil, da se vsi učenci pripeljejo v šolo in odpeljejo domov s šolskim avtobusom. Učenci vsako leto prejmejo brezplačno letno vozovnico.

 • 2008/09 – na novo asfaltirali šolsko igrišče.

5

 

 

 • 2010/11 – Z donatorskimi sredstvi in sredstvi OŠ Šmihel smo zamenjali 16 oken na šolski stavbi in naredili fasado na šolski stavbi (3 strani); zamenjali mrežo ob šolskem igrišču; pri akciji Majhen prispevek, veliko darilo, smo uredili pločnik okoli šole s katerim smo zaščitili novo fasado. Akcija je postala tradicionalna. Vsako leto učenci, starši in učitelji skupaj opravimo neko dejavnost, ki »dobra« za šolo oz. učence.
 • 2012/13 – otvoritev novih igral na šolskem igrišču

6

NOVA IGRALA NA PODRUŽNICI BIRČNA VAS

V četrtek, 7. 11. 2013, smo na OŠ Šmihel, Podružnici Birčna vas, predali v uporabo nova otroška igrala. Ob tej priložnosti smo pripravili družabno srečanje učencev, staršev in krajanov. Nabavo igral sta omogočili Mestna občina Novo mesto in Agencija za šport Novo mesto. Srečanja sta udeležila tudi župan g. Alojz Muhič in direktor agencije g. Srečko Vovko. Učencem sta zaželela obilo srečnih in varnih trenutkov na novih igralih. Po pestrem kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci in učitelji, so se vsi zbrani poveselili še ob peki kostanja in skupnem druženju.                         Vodja podružnice: Vida Šter

 • 2014/15 – zamenjava tal v spodnjih dveh učilnicah, pleskanje učilnic, ureditev stranišč, zamenjava ploščic na hodniku šole, vrat …

 

7

 

 

(Skupno 375 obiskov, današnjih obiskov 1)