Drugačnost nas bogati

Na OŠ Šmihel, Podružnici Birčna vas, smo v okviru nacionalnega projekta Drugačnost nas bogati izvedli veliko aktivnosti. Pri razrednih urah smo se pogovarjali o človekovih pravicah. Poudarili smo predvsem drugačnost v rasi, oblačenju, običajih, veroizpovedi, spolu, značaju … V pogovoru smo izpostavili primere nestrpnosti v vsakdanjih situacijah v šoli in doma in se pogovorili, kakšna bi bila ustreznejša ravnanja. Vživeli smo se v igre vlog ter nekaj primerov tudi odigrali. Nato so učenci sami skušali najti pravilen način komunikacije, ustreznejši razplet danega dogodka, predvsem pa aktiven odnos, ki spodbuja priznavanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih.


Odločili smo se za likovno ustvarjanje, s katerim smo prikazali situacijo pasti upravičene nestrpnosti in strpnega ter prijateljskega odnosa. V projektnem delu smo spoznavali sebe, druge in drugačne. Učencem smo približali svet drugačnih, jih učili medsebojnega spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa utrjevali in spodbujali prijateljstvo. Skupaj s starši so učenci obiskali svojega dedka/babico v domu starejših občanov in jim polepšali dan. Skozi zgodbe drugačnih učenci spoznavajo njihov način življenja, težave in ovire, ki jih premagujejo. Obiskal nas je tudi športnik in invalid Primož Jeralič (parašportnik v ročnem kolesarstvu), stric naše prvošolke Ize Jeralič. Učencem je povedal svojo življenjsko zgodbo. Le-ti so spoznali, kako pomembno je, da poskrbimo za varnost v prometu in v življenju sploh.


Prijateljstvo smo utrjevali tudi pri sodelovalnem učenju, interesnih dejavnostih in podaljšanem bivanju. Na izbrano temo smo peli in plesali. Mrežo prijateljstev smo izrazili in jo »spletli« tudi na plakatu. Preko socialnih veščin smo utrjevali vezi in jih še bolj poglobili. V podaljšanem bivanju smo prebrali zgodbo Julianne Moore: Pegasta jagoda. Zgodba govori o deklici, ki jo njene pegice zelo motijo, ker je zaradi njih drugačna. Na to jo opozorijo že vrstniki. Zgodba se zaključi tako, da deklica ugotovi, da je naša notranjost tista, ki je pomembna in da pegice prav nič ne vplivajo na prijateljstvo.


Z različnimi dejavnostmi na šoli, skozi pogovor in izdelavo plakata smo učencem skušali približati drugačnost. Gradili smo pozitivno samopodobo in ugotavljali, da je prav drugačnost tista, ki nas bogati. Spodbujali smo jih k sprejemanju drugačnih ljudi z veliko mero prijaznosti. Gotovo smo dosegli veliko zastavljenih ciljev. Le-te bomo ohranjali in nadgrajevali.

                                                                Učiteljici Mateja Železnik in zapisala Majda Kolenc

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Novice. Zaznamek za trajno povezavo.